Wniosek o odszkodowanie za wypadek – sam dla siebie prawnikiem?

Radca Prawny Kraków > Blog > Uncategorized > Wniosek o odszkodowanie za wypadek – sam dla siebie prawnikiem?

Czy warto samemu zgłaszać szkodę ubezpieczycielowi?

Zostałeś poszkodowany w wypadku z winy innej osoby. Na przykład zostałeś potrącony przez samochód, ktoś na ciebie najechał i doznałeś obrażeń. Chcesz dochodzić odszkodowania za potrącenie pieszego lub chcesz wywalczyć odszkodowanie za wypadek samochodowy. Zastanawiasz się w jaki sposób zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Decydujesz się na jej samodzielne zgłoszenie. Wchodzisz na stronę internetową ubezpieczyciela i dostajesz gotowy formularz zgłoszenia, którego wypełnienie zajmuje Ci nie więcej niż 10 minut. Oczekujesz, że otrzymasz odpowiednią kwotę zadośćuczynienia. Niestety, kwota, którą przekazuje Ci decyzją ubezpieczyciel różni się znacznie nie tylko od Twoich oczekiwań, a ponadto jest kwotą, która w żaden sposób nie rekompensuje doznanej przez Ciebie krzywdy (szkody moralne) i poniesionych kosztów.

Zaniżone odszkodowanie?

Jako osoba, która nie ma doświadczenia w prowadzeniu we własnym imieniu sporu z ubezpieczycielem nie jesteś świadomy tego jakie znaczenie ma Twoja indywidualna sytuacja w wyniku pokrzywdzenia w wypadku drogowym, nie wiesz też jakie dokumenty są istotne dla oceny tej sytuacji. Często mylące są też pisma od ubezpieczyciela informujące Cię, iż powinieneś dostarczyć zaświadczenie o zakończeniu leczenia bądź wskazujące Ci konkretne terminy w których powinieneś nadesłać określone dokumenty aby być uprawnionym do uzyskania odszkodowania za uczestnictwo w wypadku samochodowym. Nie potrafisz również obiektywnie ocenić o jaką kwotę powinieneś wystąpić. Formularz zgłoszenia zazwyczaj jest przygotowany w taki sposób, aby skrótowo podać informacje dotyczące miejsca zdarzenia, sprawcy zdarzenia, odniesionych obrażeń. Natomiast na wysokość roszczenia o zadośćuczynienie składa się wiele komponentów, z których każdy ma znaczenie i które powinny być zgłoszone ubezpieczycielowi już w pierwszym piśmie. Oczywiście od decyzji można się odwołać. Według ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jako osoba poszkodowana w wypadku drogowym, która otrzymała zbyt mało pieniędzy z OC sprawcy, masz prawo do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Termin złożenia reklamacji jest taki sam jak przedawnienia się roszczeń, czyli 3 lata. Może się jednak zdarzyć, że zostanie wydłużony do lat 20, na przykład w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku).

Samemu czy z pomocą? Przewaga ubezpieczyciela

Postępowanie likwidacyjne wyróżnia się pewnymi specyficznymi cechami odróżniającymi je w sposób istotny od procedur: administracyjnej, karnej czy cywilnej, które są wyczerpująco określone w regulacjach kodeksowych. Po pierwsze, najważniejszą cechą wpływającą na zakres uprawnień uczestników postępowania likwidacyjnego jest brak równości stron postępowania. Nie powinno budzić wątpliwości, że pozycja korporacyjnego ubezpieczyciela i w toku likwidacji szkody są nierównoważne – ubezpieczyciel korzysta z zespołu doświadczonych i przeszkolonych prawników, poszkodowanym jest zazwyczaj osoba fizyczna bez wiedzy prawniczej. Jeżeli chodzi o samo zgłoszenie szkody, to może mieć ono formę telefoniczną, elektroniczną bądź pisemną. Przepisy prawa nie regulują w sposób wiążący sposobu dokonania tej czynności. Ponadto firmy ubezpieczeniowe korzystają na tym, że osoba ubezpieczona nie jest świadoma swoich praw i już na samym początku przy zgłoszeniu szkody popełnia błędy i składa różnego rodzaju oświadczenia które mają ogromne znaczenie na późniejszym etapie postępowania i mogą być przez ubezpieczyciela wykorzystane aby forsować zaniżenie odszkodowania za np. potrącenie pieszego.

Radca prawny zadba o zabezpieczenie Twojego interesu już na początkowym etapie sprawy. Warto pamiętać, że prawidłowe zgłoszenie wszystkich przysługujących Ci roszczeń ma wpływ na początek biegu odsetek. Zgodnie z treścią art. 817 Kodeksu cywilnego zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zdarzeniu ma obowiązek wypłaty świadczenia albo pisemnego powiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaty bezspornej części świadczenia, czyli sumy pieniężnej której wysokość została dotychczas ustalona jako wysokość powstałej szkody. Obawiasz się opłat? Zazwyczaj kwota jaką przekażesz reprezentującej Cię osobie stanowić będzie niewielki ułamek kwoty którą uda Ci się dzięki temu uzyskać dodatkowo ponad kwotę, którą uzyskałbyś gdybyś walczył samodzielnie. Jeżeli chcesz mieć pewność, że zrobiłeś wszystko aby pieniądze, które otrzymasz od ubezpieczyciela były w należnej Ci wysokości, wykorzystaj wszystkie możliwości jakie masz.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zaniżaniu odszkodowań i jej prawidłowej wysokości? Zajrzyj do naszego innego artykułu: https://www.radcakrakow.pl/wysokosc-zadoscuczynienia/

Chcesz poznać swoją kwotę – pomożemy Ci ją uzyskać: https://www.radcakrakow.pl/law/odszkodowania/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *