Marcin Kotarba

Marcin Kotarba

Radca Prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, gdzie odbywał aplikację radcowską, zwieńczoną egzaminem zawodowym, w wyniku którego uzyskał tytuł radcy prawnego.

Wiedzę zdobytą zarówno podczas studiów prawniczych jak i aplikacji stosował w praktyce w trakcie pracy zawodowej i współpracy z kancelariami prawnymi – zarówno radcowskimi jak i adwokackimi, świadcząc pomoc prawną na rzecz klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych osób nieprowadzących działalności gospodarczej jak i kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Największe doświadczenie posiada w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego – w tym dochodzenie wierzytelności oraz prowadzenie sporów wynikających ze zobowiązań umownych, jak również z zakresu prawa pracy.

Wolny czas poświęca między innymi na grę w siatkówkę, którą trenował aktywnie do czasu ukończenia studiów. Poza uprawianiem sportu, doskonali grę na perkusji. Interesuje się również systemami operacyjnymi oraz programami komputerowymi.

Posługuje się językiem angielskim.