Anna Kotarba-Schabowska

Radca Prawny Kraków > Team Members > Anna Kotarba-Schabowska

Anna Kotarba-Schabowska

Radca Prawny

Radca Prawny w Krakowie, dla osób fizycznych prowadzę głównie sprawy dotyczące zabezpieczenia interesów osób fizycznych
i reprezentowania ich w sprawach sądowych, w tym:
– rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy o separację,
– sprawy spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek,
– nieruchomości (spory z deweloperem, analiza umów deweloperskich, a także umów rezerwacyjnych, wady lokalu, odszkodowania, kary umowne, badanie stanu nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych)
odszkodowania i zadośćuczynienia ( z tytułu szkód odniesionych w wypadkach samochodowych, także z udziałem pieszych i rowerzystów, z tytułu szkód odniesionych w wypadkach przy pracy, zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wyliczenie przysługujących świadczeń, reklamacje od decyzji)
– pokrzywdzenie przestępstwem, (zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w tym reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym)
– obrona w sprawach karnych,
– inne sprawy cywilne i gospodarcze,

W zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzę głównie sprawy dotyczące:
– bieżącej obsługi działalności gospodarczej, w tym umowy oraz prawo pracy
– sporów z kontrahentami,
– windykacji należności,
– nieruchomości, spory podwykonawców z generalnym wykonawcą
– inne sprawy cywilne i gospodarcze

Od 2010 roku pomagam osobom fizycznym i przedsiębiorcom w skutecznym rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Szczególnie bliska jest mi problematyka prawa rodzinnego, spadków i odszkodowań, gdyż są to sprawy dotyczące najbardziej ludzkiego wymiaru stosowania prawa. Jednak posiadam również spore doświadczenie zawodowe w egzekwowaniu wykonywania zobowiązań z umów i zabezpieczenia interesów Klientów w ramach zawieranych umów.