Rozwód i podział majątku, sprawy rodzinne

Radca Prawny Kraków > Law Service > Rozwód i podział majątku, sprawy rodzinne

Rozwód

Jeżeli z jakiegoś powodu twoje małżeństwo się nie układa, pomimo że były podejmowane próby jego ratowania i jedynym wyjściem z sytuacji jest rozstanie i podążenie przez każdego z małżonków w swoją stronę być może zastanawiasz się nad rozwodem. Rozwiązanie małżeństwa może nastąpić tylko przez orzeczenie Sądowe, stąd konieczne jest złożenie pozwu do Sądu.

Wyrok zawierał będzie rozstrzygnięcie nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa ale również regulował będzie pozostałe kwestie pomiędzy małżonkami, takie jak obowiązek zaspokojenia potrzeb małoletnich dzieci oraz kontakty z nimi, korzystanie z dotychczas zajmowanego mieszkania itp.

Jeżeli Sąd wysłał do Ciebie pozew rozwodowy, na który musisz odpowiedzieć lub chcesz wytoczyć sprawę w tym zakresie możemy zrobić to za Ciebie. Reprezentujemy Cię również w całym postępowaniu Sądowym oraz sporządzamy niezbędne pisma. Możemy również zająć się podziałem majątku wspólnego.

Alimenty

Jeżeli jedno z rodziców nie przyczynia się do utrzymania swoich dzieci albo jego wkład jest zbyt niski, możesz zwrócić się do Sądu o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. Rodzice powinni w równym stopniu partycypować w zaspokajaniu potrzeb małoletnich. W orzeczeniu rozwodowym również musi być uregulowana ta kwestia.

Wysokość alimentów

Być może wydaje Ci się, że walka o uzyskanie świadczenia 500 zł czy 1000 zł to nie dużo i nie warto o takie kwoty walczyć – pamiętaj jednak, że są to świadczenia comiesięczne więc w skali roku przy 500 zł daje to już 6.000,00 zł, a przy 1000,00 zł, daje to 12.000,00 zł rocznie – i analogicznie przy większych kwotach. Wyobraź sobie, że takie kwoty będą wypłacane przez wiele lat, co daje niemałe wsparcie – jeżeli dotychczas tylko jedno z rodziców dbało o zabezpieczenie finansowe dzieci.

Kwota świadczenia, które można uzyskać jest zależna od potrzeb dzieci jak również od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej – warto więc dobrze napisać wniosek o zasądzenie alimentów aby uzyskać jak najwyższe świadczenie, które realnie pomoże w pełnym zaspokojeniu potrzeb dzieci i będzie adekwatne do stopy życiowej rodzica, który zobowiązany jest w większym stopniu je zaspokajać.

Podwyższenie lub obniżenie świadczenia

Jeżeli, świadczenie było zasądzone wiele lat temu można walczyć o jego podwyższenie lub obniżenie. Jeżeli zmieniła się sytuacja i dotychczas zasądzone kwoty już nie wystarczają – albo odwrotnie – zasądzona kwota jest zbyt duża, biorąc pod uwagę aktualną sytuację zobowiązanego, zawsze w trakcie trwania obowiązku alimentacyjnego można wnioskować o zmianę wysokości alimentów.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu jak najkorzystniejszego dla Ciebie świadczenia lub uważasz, że należy zmienić jego wysokość możemy napisać dla Ciebie pozew do Sądu w tym zakresie. Możemy również przygotować dla Ciebie odpowiedź na pozew skierowany przez drugiego z małżonków.

Separacja

Być może problemy, których doświadczasz w małżeństwie są przejściowe i chcecie sobie dać czas na przemyślenie pewnych kwestii i zastanowienie nad dalszym postępowaniem. Rozwiązaniem może być pozew o separację lub wspólny wniosek o separację złożony przez obojga małżonków. Jeżeli rozpad pożycia, jest co prawda zupełny ale nie jest trwały warto rozważyć tą opcję.

W orzeczeniu tym można uregulować podobnie jak przy rozwodzie wiele kwestii dotyczących relacji między małżonkami oraz zaspokajania potrzeb dzieci. Powstaje również z mocy prawa rozdzielność majątkowa.

Należy mieć na uwadze, że jest to stan przejściowy, dający małżonkom czas na zastanowienie. Zawsze, gdy wasze relacje się poprawią można złożyć wniosek o zniesienie separacji. W przypadku pogorszenia relacji czy trwałego rozpadu pożycia można wnieść o orzeczenie przez Sąd rozwodu.

Inne sprawy rodzinne

Inne sprawy rodzinne w jakich możemy udzielić Ci pomocy:

+ podział majątku

+ utrudnianie kontaktów z dzieckiem

+ ustalenie miejsca pobytu dziecka

+ ustalenie rozdzielności majątkowej

Radca Prawny Rozwód Kraków

Poprowadzimy rozwód

Pomożemy zawalczyć o alimenty
Zadzwoń i umów spotkanie