Nieruchomości

Radca Prawny Kraków > Law Service > Nieruchomości

Prawo nieruchomości

Jeżeli jesteś właścicielem działki, domu lub mieszkania często chcesz mieć pewność ich stanu prawnego lub ostatecznie go uregulować. Szczególnie jeżeli dochodzi do sporu z innymi współwłaścicielami lub osobami będącymi posiadaczami. Czasem uprawnienia są nadużywane przez innych współwłaścicieli, wtedy konieczna może okazać się interwencja w Sądzie.

Z powyższego zakresu prowadzimy między innymi sprawy takie jak:

+ Zasiedzenie nieruchomości

+ Ustanowienie drogi koniecznej i innych służebności

+ Zniesienie współwłasności

+ Rozliczenie nakładów

+ Analiza stanu prawnego

+ Analiza i przygotowanie umów (sprzedaży, darowizny, dożywocia, najmu)

+ Wnioski do Ksiąg Wieczystych

Inwestor, wykonawca, podwykonawca

Jesteś jednym z wyżej wymienionych podmiotów? Nasza Kancelaria specjalizuje się również w prowadzeniu postępowań dotyczących sporów między uczestnikami procesu budowlanego. Zapewniamy obsługę prawną w trakcie realizacji inwestycji – pomagamy realizować uprawnienia wynikające z umowy o roboty budowlane.

Niejednokrotnie inwestor kwestionuje prawidłowe wykonanie umowy lub chce prawidłowo nałożyć kary umowne – natomiast wykonawca czy podwykonawca uważa, iż wykonał umowę prawidłowo i żąda należnego wynagrodzenia. Najczęściej sporną kwestią jest również ustalenie kto ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie terminów zakończenia inwestycji. Możemy pomóc w ustaleniu tej odpowiedzialności i sporządzić odpowiednie pisma do drugiej strony przy zastosowaniu odpowiedniej argumentacji prawnej – co może pomóc ci skutecznie egzekwować swoje uprawnienia – niezależnie od tego po której stronie sporu się znajdujesz.

Radca Prawny Nieruchomości Kraków

Problem z nieruchomością?

Pomożemy Ci go rozwiązać
Zadzwoń i umów spotkanie