Prawo karne

Sprawa karna

Radca prawny i Adwokat może być pełnomocnikiem i obrońcą w sprawach karnych.

Jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony o przestępstwo – nie oznacza to wcale, że zostaniesz skazany lub zostanie ci wymierzona najsurowsza kara. Nie oznacza to również, że popełniłeś zarzucany ci czyn lub że ponosisz za to odpowiedzialność. Organy ścigania, muszą udowodnić Ci twoją winę a nawet jeżeli to się stanie – to masz w dalszym Ciągu prawo do obrony – istnieje również wiele możliwości na uzyskanie niższego wymiaru kary, przy zaistnieniu określonych okoliczności. Możemy pomóc Ci w ustaleniu jak zachować się w twoim przypadku – być może będziesz mógł skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania lub zawiesić wykonanie orzeczonej kary. Coraz popularniejsze staje się również odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Pamiętaj, że wszelkie wnioski w postępowaniu karnym należy odpowiednio uzasadnić i umotywować jak również powołać się na określone instytucje prawne. Zajmujemy się przygotowaniem obrony w postępowaniu karnym, jak również wszelkich wniosków na każdym etapie postępowania.

Zostałeś wezwany w charakterze świadka lub podejrzanego i chciałbyś abyśmy byli obecni przy przesłuchaniu i dopilnowali żebyś mógł skorzystać ze wszystkich swoich uprawnień? Możemy to dla Ciebie zrobić.

Pokrzywdzony przestępstwem?

Pełnimy również rolę pełnomocnika dla pokrzywdzonych aby w pełni zabezpieczyć Twoje prawa. Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem pomożemy ze sporządzeniem wniosku o naprawienie szkody i będziemy prowadzić Cię w całym postępowaniu karnym abyś wykorzystał wszystkie swoje uprawnienia.

Radca Prawny Prawo Karne Kraków

Potrzebujesz obrońcy...

lub zostałeś pokrzywdzony?
Zadzwoń i umów spotkanie