Jak złożyć wniosek do KRS od 1 lipca 2021 elektronicznie? Koniec papierowych wniosków KRS

Radca Prawny Kraków > Blog > Uncategorized > Jak złożyć wniosek do KRS od 1 lipca 2021 elektronicznie? Koniec papierowych wniosków KRS
jak złożyć wniosek do KRS od 1 lipca

Jak złożyć wniosek do KRS od 1 lipca 2021? Koniec papierowych wniosków do KRS

Jeżeli prowadzisz spółkę wpisaną do KRS, jesteś wspólnikiem, a przede wszystkim członkiem zarządu, musisz wiedzieć, że od dnia 1 lipca 2021 roku nie będziesz mógł złożyć wniosku do KRS w formie papierowej. Pytanie zatem, jak złożyć wniosek do KRS po 1 lipca 2021 roku?.

Co w przypadku złożenia wniosku papierowego?

Od tej daty wszystkie wnioski do KRS trzeba będzie składać elektronicznie za pośrednictwem nowego systemu. Ministerstwo, nie zaproponowało żadnego okresu przejściowego, w którym można będzie składać wnioski jednocześnie papierowo i elektronicznie. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa artykuły w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym: art. 19 ust. 2 i art. 19 ust. 7. Pierwszy z nich wskazuje na wyłączność składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, natomiast drugi z nich wskazuje, że wniosek złożony w innej formie (a więc również w papierowej) podlega zwrotowi. Papierowy wniosek nie wywoła zatem żadnych skutków.

Jak zatem złożyć wniosek do KRS?

Aby rozpocząć składanie wniosku należy najpierw wejść na przygotowaną przez Ministerstwo stronę internetową: https://prs.ms.gov.pl/ . Na stronie widzimy kilka opcji do wyboru. W przypadku gdy chcemy złożyć wniosek o wpis lub zmianę, należy wybrać “e-formularze”. Kolejne kroki wymagają rejestracji. Potrzebujemy do tego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUPAP. Po rejestracji możemy już korzystać z systemu i wybierać wnioski, które chcemy złożyć.

W powyższy sposób musimy również podpisać składany wniosek zmianowy lub wniosek o rejestrację.

Samodzielnie czy przez pełnomocnika?

Wniosek jak dotychczas możemy złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Dodatkowe pytanie, które może się nasuwać przy okazji składania wniosku, to takie – co zrobić w przypadku gdy dokumenty stanowiące podstawę wpisu sporządzone są w formie papierowej? Wtedy należy do wniosku dołączyć odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym. Użytkownik będący w zarządzie spółki nie ma możliwości elektronicznego poświadczenia dokumentu – w takim przypadku konieczne jest załączanie elektronicznych kopii dokumentów a następnie przesyłanie oryginałów dokumentów do Sądu Rejestrowego w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Należy wskazać, że do chwili obecnej, przez Ministerstwo nie zostały przekazane żadne szczegółowe informacje na temat składania wniosków czy też funkcjonowania systemu. W związku z tym korzystanie z systemu elektronicznego w pierwszych miesiącach jego funkcjonowania, a nawet dłużej może napotykać pewne problemy – tak jak było to dotychczas za pośrednictwem systemu S24.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *